Contact

 

Coordonator (Franta)

Dezvoltarea abilităților pentru îmbunătățirea managementului apei și bazinelor la toate nivelurile, de la nivel local până la nivel european și internațional, precum și pentru sectorul public și cel privat. Principalele activități ale OIEau privesc:

  • Monitorizarea datelor legate de apa, management al cunoașterii, evaluare a politicilor, coordonare în domeniul cercetării, ...
  • Formarea profesioniștilor in toate domeniile legate de apă (alimentare cu apă și canalizare, utilitati de management, managementul integrat al resurselor, ...)
  • Expertiză instituțională în domeniul managementului integrat al resurselor de apă

OIEaueste o organizație independentă și non-profit, susținuta de 149 de organizații partenere (Agenția de Protecție a Mediului, administrațiile, organizațiile de bazin, municipalități, universități, asociații profesionale, companii private de apă, ONG-uri), inclusiv 32 de organizații din străinătate.

 

 


www.oieau.fr

Contact : Natacha Jacquin,
senior project manager
n.jacquin(at)oieau.fr
Tél : +33 5 55 11 47 80

 

 

 

Amphos 21 (fostul Enviros Spain S.L.) este o companie de consultanță strategică și de mediu infiintata în 1994, cu o indelungata experienta in gestionarea deșeurilor, managementul apei, comunicare strategică de mediu și management de mediu si energie. Amphos21 are în jur de 60 de profesioniști cu înaltă calificare în hidrogeologie, fizica, biologie, științele mediului, chimie și economie.

 


http://www.amphos21.com/

Contact : Beatriz Medina
beatriz.medina@amphos21.com

ester.vilanova@amphos21.com
Tel.: +34 93 583 05 00
Fax: +34 93 307 59 28

 

Centru de formare profesională pentru profesioniștii din domeniul apei este un centru de instruire cu personal de 15 oameni, înregistrata în conformitate cu legislația poloneză. Fundația a fost activă atât în ​​Polonia, cât și în străinătate. Aceasta a fost adusa în existență în 1995 în cadrul Programului LIFE. Scopul principal al activităților fundatiei face referire la următoarele obiective: • promovarea cunoștințelor de economie in domeniul apei • oferirea de formare profesională suplimentară în domeniile legate de economie in domeniile apă și canalizare •facilitarea schimbului de informații și contacte între utilizatorii de apa și administrația locală și centrală • facilitarea schimbului de informații între centrele de cercetare, precum și promovarea rezultatele muncii lor • cooperarea cu alte țări străine, în scopul de a disemina noi tehnologii, pentru a unifica standardele, precum și schimb de experiență și de informații în domeniul economiei in sectorul apei.


http://www.gfw.pl/

Contact : Zbignew Sobocinski
zbigniew.s@gfw.pl

 

 


 

Fundatia Centrul de Formare si Perfectionare Profesionala in Domeniul Apei (Romania)

Fundatia CFPPDA ca organ de specialitate al Asociației Române a Apei (ARA) are misiunea de a oferi instruire și expertiză, într-un proces continuu de învățare, în scopul de a asigura un nivel ridicat de cunoștințe și abilități profesionale practice ale personalului care lucrează în sectorul serviciilor publice de apă.

http://www.ara.ro
Contact : Silviu Lacatusu
wide@ara.ro

 

Drupal theme by Kiwi Themes.