Partnerzy i zarządzanie

Koordynator (Francja)

Uzyskanie umiejętności w celu poprawy zarządzania wodą i rzekami na wszystkich szczeblach, począwszy od poziomu lokalnego do europejskiego i międzynarodowego ukierunkowane na sektor publiczny i prywatny.

Główne działania OIEAU dotyczą:

  • Monitorowanie danych mających związek z wodą, zarządzanie wiedzą, ocena polityki, koordynacja badań naukowych, …
  • Szkolenia profesjonalistów we wszystkich dziedzinach mających związek z wodą (dostawy wody i oczyszczanie, zarządzanie zakładami, zintegrowane zarządzanie zasobami),
  • Wiedza instytucjonalna w dziedzinie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi.

www.oieau.fr
Kontakt: Natacha Jacquin, senior project manager

n.jacquin(at)oieau.fr
Tél : +33 5 55 11 47 80

 

 Amphos 21  (wcześniejsza nazwa Enviros Spain S.L.) to strategiczna firma konsultingowa zajmująca się ochroną środowiska, powołana w roku 1994. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinach takich jak gospodarka odpadami, gospodarka wodna, strategiczna komunikacja w zakresie ochrony środowiska oraz zarządzanie środowiskowe i zarządzanie energią. Amphos21 posiada około 60 wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach takich jak hydrogeologia, fizyka, biologia, nauki środowiskowe, chemia lub ekonomia.

http://www.amphos21.com/

Kontakt : Beatriz Medina
beatriz.medina@amphos21.com
ester.vilanova@amphos21.com
Tel.: +34 93 583 05 00
Fax: +34 93 307 59 28

 

 

GFW –centrum szkoleniowe dla kadr związanych z gospodarka wodną

Jest to ośrodek szkoleniowy zatrudniający 15 osób zarejestrowany zgodnie z polskim prawem. Fundacja działa aktywnie w Polsce i za granicą. Została powołana w roku 1995 w ramach programu Komisji Europejskiej LIFE. Główny zakres jej działania odnosi się do następujących celów:• promowanie wiedzy na rzecz gospodarki wodnej • dodatkowe szkolenia zawodowe w dziedzinach związanych z gospodarką wodną i ściekową • ułatwianie wymiany informacji pomiędzy użytkownikami wód a administracją lokalną i centralną • ułatwianie wymiany informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi oraz promowanie rezultatów ich pracy • współpraca z innymi krajami w celu rozpowszechniania nowych technologii, unifikacja standardów oraz wymiana doświadczeń i informacji w dziedzinie gospodarki wodnej.

www.gfw.pl/
Kontakt : Zbignew Sobocinski
zbigniew.s@gfw.pl


 

Fundatia Centrul de Formare si Perfectionare Profesionala in Domeniul Apei (Rumunia)

 

Fundacja CFPPDA jako wyspecjalizowany organ Rumuńskiego Stowarzyszenia Wodnego (ARA) kieruje się misją zapewnienia szkolenia i wiedzy w ramach procesu ciągłego uczenia się. Celem jej działania jest zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy profesjonalnej i zdolności praktycznych osób zatrudnionych w sektorze publicznych usług wodnych.

www.ara.ro
Kontakt : Silviu Lacatusu
wide@ara.ro

 

Drupal theme by Kiwi Themes.