Wyniki projektu

Podsumowanie wyników:

Projekt LIFE09 ENV/FR/000593 rozpoczął się 1 września 2010 roku.
Pierwsze miesiące działania projektu poświęcone były zdefiniowaniu pojęć " produkt, potrzeby rynku, ryzyko dla innowacji", tak aby móc płynnie przejść do drugiej fazy, czyli projektowania narzędzia ReMAS.

18 pierwszych miesięcy poświęciliśmy zaprojektowaniu wszystkich e-narzędzi potrzebnych  do  realizacji projektu.
 

Dwa ważne wyniki po 18 miesiącach:

1 °) do 01/03/2012 konsorcjum projektu ułożyło listę 144 projektów badawczych zarówno europejskich (program LIFE+ i Interreg ) jak  i krajowych (Polska, Rumunia, Hiszpania i Francja).
Do oceny 21 produktów (także dostępnych w e-Fair) wykorzystano narzędzie ReMAS  i na podstawie tej oceny wybrano 8  produktów do bardziej szczegółowej analizy przypadku (BC- opis szczegółowy tego co należy zrobić by wypromować nowości). Dla dwóch z tych przypadków jest opracowywany plan działania, 6 innych jest w fazie uzgodnień z grupami badaczy.

Niektóre BC są nadal w trakcie realizacji, a niektóre są nadal  aktualizowane.

ReMAS , czyli narzędzie do oceny strategii rynku,  jest testowany  wspólnie z członkami  Komitetu Łącznikowego (poprzez grupy dyskusyjne oraz  osobiste konsultacje). Konsultacje te wzbogacają ReMAS o doświadczenia wynikające z punktu widzenia praktyków  i instytucji zajmujących się  SPI (Science Policy Interface).
Przy wsparciu członków Komitetu Łącznikowego, ReMAS poddawany się ciągłemu procesowi ulepszania wynikającego z jego uniwersalnego charakteru dopasowującego się do ocenianego projektu.

 

2 °) Promocja prekursorów innowacyjności na rynku:
(wydarzenia branżowe, krajowe seminaria, e-seminaria i e-targi) w celu identyfikacji MŚP oraz firm  gotowych do wdrożenia innowacji (określone w strategii marketingowej prekursorów innowacyjności: PMS). Pierwsze wydarzenie branżowe zostało zorganizowane we wrześniu 2011 roku podczas EURO-INBO , w Porto. 

Kolejnym wydarzeniem była  SMAGUA zorganizowana  7 marca 2012 w Hiszpanii oraz konferencja ”Woda w środowisku-…” zorganizowana w Kielcach podczas targów EKOTECH, w czasie której promowano kolejne innowacyjne rozwiązania na imprezie o charakterze giełdy wymiany. Przy organizacji Targów SMAGUA partnerzy współpracowali z EEN (European Enterprise Network)  przyczyniając się do dalszego rozpowszechniania informacji o działaniach projektu WaterRtoM.
W 2012 roku, projekt WaterRtoM  będzie promowany podczas niżej wymienionych wydarzeń:
WODKAN (Bydgoszcz, Polska, 22-24 maja 2012), EXPAPOA (11-13 czerwca 2012, Bukareszt, Rumunia)
Pollutec (28 listopada 2012, Lyon, Francja).
Partnerzy będą również organizować krajowe seminaria koncentrujące się na specyficznych tematach oraz e-seminariach realizowanych z wykorzystaniem Internetu.

Rok 2012 będzie rokiem niezwykle aktywnym, przeznaczonym na ulepszanie i uaktualnianie e-narzędzi takich jak BC i ReMAS. Należy się również spodziewać rozbudowy listy produktów (wyników badań) by osiągnąć 25 produktów ocenionych przy wykorzystaniu  narzędzia ReMAS i 10 produktów będących przedmiotem analizy BC.
 

Drupal theme by Kiwi Themes.