Działanie 4 – Wsparcie w celu opracowania projektów innowacyjnych

W ramach projektu zostaną opracowane wytyczne dla projektów innowacyjnych pomocne przy opracowywaniu ich strategii „rozpowszechniana/ patentowania/ licencjonowania/ itp.” Celem jest promowanie wykorzystania i ponownego użycia produktów końcowych na poziomie UE, tak aby upewnić się, że końcowe efekty warte były dodatkowo poczynionych wysiłków.

Zadanie polega na zwielokrotnieniu oddziaływania każdego projektu „downstreamowego”.

Dla zapewnienia tego rodzaju wsparcia konsorcjum będzie ściśle współpracować z Enterprise Europe Network (EEN, oddział w południowo-zachodniej Francji), który będzie odgrywał kluczową rolę przy udzielaniu pomocy MŚP w trakcie rozwijania innowacji.

Spodziewane rezultaty:

  • Wymiana informacji
  • Wsparcie MŚP przez członków EEN w celu tworzenia projektów innowacyjnych

Produkty : formalne porozumienie z EEN oraz zestaw wytycznych, które pomogą MŚP w rozpowszechnianiu ich wiedzy i dzieleniu się nią.

Drupal theme by Kiwi Themes.