Działanie 2 – ReMAS

Działanie to składa się z dwóch poddziałań:

2.1: Opracowanie Strategii Oceny od Badań do Rynku (REMAS)

REMAS to metoda pozwalająca na ocenę produktów badań naukowych, w tym ich szans wejścia na rynek, ryzyka po stronie interesariuszy, przewidywanych kosztów wejścia na rynek oraz wymaganych do tego kroków. W miejsce aspektów naukowych, które są uwzględnione jedynie w niewielkim stopniu, bierze się pod uwagę funkcjonalność danej innowacji z punktu widzenia potrzeb praktyków.

Produkt: szczegółowa metodologia pozwalająca na ocenę produktów badań naukowych/pilotażowych oraz ich potencjału innowacyjnego

 2.2: Zakwalifikowanie produktów jako potencjalnych Prekursorów - analiza

Zespół WaterRtoM dokona selekcji 20 (rok 1) do 30 (rok 3) obiecujących projektów, które zostaną przebadane metodą REMAS. Następnie zespół ten dokona selekcji 8-12 produktów rocznie, które można potraktować jako Prekursorów Innowacji i dla każdego z nich opracuje uzasadnienie biznesowe (business case).

Uzasadnienie biznesowe polega na przeanalizowaniu działań koniecznych do stworzenia innowacji, która mogłaby być realizowana przez MŚP w ramach projektu pilotażowego.

Produkt: raporty REMAS w odniesieniu do 70 produktów projektów oraz 30 uzasadnień biznesowych przez cały czas trwania projektu.

Drupal theme by Kiwi Themes.