Działanie 5 - Water RtoM jako usługa

Zespół projektowy rozważy możliwość kontynowania projektu “WaterRtoM jako usługi” po jego zakończeniu. W tym celu zostaną opracowane różne przypadki biznesowe zależnie od dostępnych źródeł finansowania, które pojawią się na podstawie przeprowadzonych demonstracji i kontaktów nawiązanych z interesariuszami.

Badanie rynkowe pozwoli określić warunki konieczne dla finansowej opłacalności tej usługi.

Ponadto zostanie przebadana struktura instytucjonalna (European Economic Interest Group lub Fundacja, organizacja komercyjna non-profit, itp.) przyszłego partnerstwa (otwartego na nowych członków).

Spodziewane rezultaty:

Dokładny opis tego, co należy wykonać na koniec projektu, a nawet przed jego zakończeniem tak, aby można było kontynuować te działania w sposób trwały.

Produkt : Biznesplan

Drupal theme by Kiwi Themes.