Przegląd projektu

Kontekst

  • Mniej niż 40%  całości wód spełnia kryteria Dobrego Statusu Ekologicznego 2012 (Good Ecological Status 2012)
  • Konieczne jest więc stworzenie nowej wiedzy  i innowacyjnych rozwiązań.
  • Wymaga to przeniesienia do praktyki produktów badań i  badań pilotażowych szybciej niż kiedykolwiek wcześniej (<10 lat).

 

Problem
Przyspieszyć transfer badań oraz produktów wynikających z badań w celu lepszego wdrożenia dyrektyw wodnych.
(ukierunkowane czas opóźnienia aż do 3 - 5 lat).

Cele i założenia WaterRtoM
Projekt WaterRtoM ma na celu wprowadzenie dodatkowego etapu pomiędzy badaniami a istniejącymi systemami transferu technologii do  Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) polegające na aktywnym poszukiwaniu, ocenianiu i promowaniu produktów oraz wyników badań wśród tych firm i ich klientów.
 

W jaki sposób?

Następujące działania opisują metodologię projektu:

Projekt WaterRtoM opracuję metodę do transferu wiedzy w oparciu o:

  • strategię oceny wdrażania wyników badań
  • Strategię Prekursorów Rynku
  • wsparcie dla grup docelowych  zainteresowanych rozwojem innowacyjnych projektów.
  • usługę serwisową

 

Stały przegląd sektora (produkty badawcze, narzędzia dla praktyków, itp.).

Znormalizowana metoda oceny potencjalnych korzyści wynikających z użytkowania narzędzi WaterRtoM w badaniach rynku. Jest to metoda oceny wyników badań naukowych (produktów) w odniesieniu do określenia ich dostępności dla użytkowników: ReMas

Dokładny opis projektu, przygotowujący go do ostatecznej fazy promocji: Business Case

Strategia mająca na celu określenie zainteresowań praktyków połączone z równoległą promocją innowacyjnych produktów: Precursor Marketing Strategy

 

 

Beneficjenci

Międzynarodowe Biuro Wody OIEau),koordynator projektu – FRANCJA- FR

Amphos 21 – HISZPANIA- ES

Gdańska Fundacja Wody – POLSKA- POL

Fundatia Centrul de Formare si perfectionare Profesionala w Domeniul Apei – RUMUNIA- RO

Kraje: Francja, Hiszpania, Polska, Rumunia

budżet:

Całkowity budżet projektu 799 594 €

WE finansowa żądanie: 399 797 €

 

Project overview

Drupal theme by Kiwi Themes.