Rezultaty

  • użyteczne doradztwo przy realizacji projektu
  • dobre relacje z interesariuszami oraz identyfikacja walorów projektu WaterRtoM
  • Dokumentacja: protokoły ze spotkań Komitetu (5)
Drupal theme by Kiwi Themes.