Komitet Łącznikowy

By rozwinąć ściślejsze relacje pomiędzy naukowcami  a praktykami czyli tymi którzy są zainteresowani wdrożeniem do praktyki efektów badań naukowych został  w ramach projektu utworzony Komitet Łącznikowy. W jego skład weszli wysokiej klasy eksperci reprezentujący znane w Europie instytucje i organizacje związane z gospodarką wodną - Water Supply and Sanitation Technology Platform, INBO the network of districts managers, the Languedoc-Roussillon “Cluster EAU” (Pôle de compétitivité), Spanish Water technological platform, the Romanian Water Association, the TASK project initiative,  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Enterprise Europe Network

 

Rola Komitetu Łącznikowego

Rolą Komitetu Łącznikowego jest wspieranie działań partnerów projektu w tworzeniu dobrych  relacji pomiędzy naukowcami a potencjalnymi użytkownikami produktów prac naukowych (reprezentującymi  małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz pomoc w ocenie użyteczności rynkowej wybranych produktów z realizacji projektów badawczych.

 

Oczekiwany wkład  Komitetu Łącznikowego w realizację projektu:

  • doradztwo partnerom projektu w celu lepszej identyfikacji właściwych źródeł informacji, zbieranie informacji o wynikach prac naukowych, rozwój kontaktów z zespołami naukowców,
  • walidacja metodologii opracowanych w ramach projektu,
  • rozpowszechnianie efektów prac projektu oraz zbieranie opinii i informacji zwrotnych związanych z tematyką projektu,
  • doradzanie partnerom operacyjnym w przyszłym projektowaniu i realizacji zrównoważonych inicjatyw
Drupal theme by Kiwi Themes.