Działanie 6 - Rozpowszechnianie

Działania związane z rozpowszechnianiem znajdują się przede wszystkim w Działaniu 3 oraz w Strategii Marketingowej. Działanie 6 odnosi się do rozpowszechniania w sensie ogólnym, czyli promowanie projektu oraz wsparcia uzyskanego z Programu UE „LIFE”.

W ramach informowania o projekcie przewidziano:

  • e-newsletter (co 6 miesięcy);
  • tablica informacyjna opisująca projekt zostanie umieszczona w miejscach strategicznych i ogólnie dostępnych, szczególnie w trakcie giełd współpracy, ale również w biurach partnerów – tablice będą dostępne zarówno po angielsku i w języku danego partnera, tzn. po francusku, hiszpańsku, polsku i rumuńsku;
  • zostanie opracowany i wydrukowany 5-stronicowy raport laika, również dostępny w formie elektronicznej pod koniec projektu w języku angielskim, francuskim oraz w językach pozostałych partnerów;
  • artykuły do czasopism mających związek z gospodarką wodną - techniczne prezentujące produkty projektu dla profesjonalistów i naukowe dla naukowców.

Inne działania związane z rozpowszechnianiem (konferencje, seminaria, konkretne wydarzenia na specjalistycznych wystawach, itp.) opisane są w Działaniu 3.

Koncepcja ta będzie promowana wśród naukowców, instytucji finansujących badania naukowe, promotorów nowych idei w całej Europie, na poziomie państw członkowskich oraz na poziomie regionalnym w celu zbierania informacji o potencjalnych prekursorach.

Drupal theme by Kiwi Themes.