Organizacja i spotkania

Organizacja:

Zarząd projektu planuje różne formy utrzymywania  kontaktów z Komitetem Łącznikowym w okresie 3 lat trwania projektu:
  • 5 plenarnych sesji: 3 bezpośrednie (raz do roku), 2 w systemie niestacjonarnym (między poszczególnymi spotkaniami bezpośrednimi)
  • kontakty dwustronne z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonów itp uzgadniające oczekiwania członków Komitetu jak i oceniające realizację projektu

 

Spotkania:

Planowane spotkania bezpośrednie Komitetu

LC meetings

Deliverables(*) :
LC minutes

Where

N°1 –  June 14th 2011

 

Bucharest- RO

N°2 – Nov. 29th 2011

 

At distance

N°3 – June 2012

 

Gdansk- PL

N°4 – January 24th 2013

 

At distance

N°5 – June 2013

 

Barcelona– ES

 

Pierwsze spotkanie Komitetu Łącznikowego : 14 czerwca 2011 w Bukareszcie, Rumunia

Zarys programu: (updated April 4th, 2011)

  • Sprecyzowanie roli i misji Komitetu Łącznikowego
  • Cele i oczekiwania
  • Organizacja pracy i kontaktów pomiędzy Konsorcjum i Komitetem Łącznikowym
  • Uczestnictwo w dużych “wydarzeniach” w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do udoskonalania REMAS
  • Informacje zwrotne z dużych wydarzeń

Więcej informacji w najbliższych tygodniach

Kontakt w sprawach logistycznych:

Silviu Lacatusu, member of the steering committee, Executive director
Fundation Centrul de Formare si Perfectionala in Domeniu Apei
Water Training Center
Romanian Water Association
wide@ara.ro
telefon : 0040 21 316 28 29

Koordynator projektu:

Natacha Jacquin, kierownik projektu
International Office for Water, Międzynarodowe Biuro Wody
n.jacquin(at)oieau.fr
telefon: +33 555 11 47 30
Drupal theme by Kiwi Themes.