Działanie 3 – Promocja Prekursorów Innowacji

3 poddziałania

3.1 – Opracowanie Strategii Marketingowej Prekursorów

Strategia Marketingowa Prekursorów (PMS) zawiera w sobie wydarzenia takie jak giełdy współpracy i inne działania wdrażane w trakcie projektu. Ich celem jest zidentyfikowanie praktyków i przekonanie ich do dalszej realizacji innowacji. Strategia PMS będzie się składać z następujących wydarzeń:

  • Giełdy współpracy: na ogół w formie warsztatów 1- lub 2-dniowych równolegle z innym regularnym wydarzeniem (Pollutec we Francji, IFAT w Niemczech, WODKAN w Polsce, doroczny Światowy Tydzień Wody w Szwecji, EXPOAPA w Rumunii, itp.) lub z konferencjami organizowanymi przez partnerów i partnerów stowarzyszonych (jak np. doroczne spotkanie Euro-INBO) na temat dosyć szerokiego spektrum prekursorów;
  • eTargi : stała przestrzeń wirtualna w celu organizowania giełd współpracy prekursorów na zasadzie wolnego dostępu (chociaż z koniecznością dalszego skontaktowania się z zespołem);
  • Seminaria: na ogół wydarzenia jednodniowe organizowane na poziomie lokalnym (krajowym lub regionalnym) ukierunkowane na jeden wybrany temat;
  • eSeminaria: na ogół jako szereg 2-godzinnych konferencji internetowych ukierunkowanych na jeden wybrany temat i powtarzanych w ciągu roku.

Spodziewane rezultaty:

Regularnie uaktualniany program wydarzeń oraz (po roku pierwszym) 3 główne wydarzenia rocznie na poziomie UE, 10 seminariów rocznie i od 6 do 10 e-Seminariów rocznie.

Produkty:Wersja 1.0 PMS w sierpniu 2011, a wersja 2.0 w październiku 2012

 

3.2 – Opracowanie i wdrożenie e-Infrastruktury

Opracowanie e-Infrastruktury projektu, w tym :

  • Strona internetowa projektu podająca informacje o projekcie „WaterRtoM”
  • Strona internetowa wspólna dla partnerów z ograniczonym dostępem
  • Narzędzie e-Targi pozwalające na korzystanie z właściwości Web 2.0 jak np. prezentacje on-line i wideo, sieci społeczne, podcasty, itp.
  • Narzędzie e-Seminarium oparte na internetowym systemie konferencyjnym
  • e-Newslettery dla różnych odbiorców

Projekt ma za zadanie opracowanie funkcjonalnej platformy komunikacyjnej.

 3.3 – Giełdy współpracy

Zespół projektowy będzie organizował własne wydarzenia i uczestniczył w innych w celu promowania prekursorów oraz PMS. Ma to służyć poszukiwaniu nowych partnerów zainteresowanych wykorzystaniem naszych materiałów w celu promowania inicjatyw i dzielenia się informacjami. Planowane wydarzenia to te wymienione w punkcie 3.1 (powyżej).

Spodziewane rezultaty:

Organizacja (po roku pierwszym) 6 głównych wydarzeń na poziomie UE, 16 seminariów i 12 e-Seminariów.

Produkty :Raporty podsumowujące giełdy współpracy wydawane co 6 miesięcy, przy czym pierwszy wydany będzie w marcu 2012.

Drupal theme by Kiwi Themes.