Wytyczne projektu WaterRtoM (publikacja lipiec 2013)

 

Wytyczne projektu WaterRTOM oparto na najlepszych praktykach, wypracowanych w trakcie trwania projektu przez jego partnerów,  w celu przyspieszenia transferu efektów prac badawczych związanych z gospodarką wodną do praktyki. Zebrane wytyczne oferują perspektywę dla realiów panujących na krajowych rynkach wody czterech partnerów  projektu.

Szczegółowymi celami tych Wytycznych są:

 • Wprowadzenie zestawu narzędzi, specjalnie opracowanych na potrzeby projektu WaterRtoM,  który wspomaga rozpowszechnianie i promowanie wyników prac badawczych w sektorze wodnym, 
 • Zaprezentowanie 10 najlepszych praktyk w zakresie transferu wiedzy z sektora wodnego, pochodzących z doświadczeń projektu WaterRtoM,
 • Rekomendacje, dla procesów skuteczniejszego transferu wiedzy z sektora wodnego do praktyki.
 • Państwa komentarzesą więc mile widziane
  (po kliknięciu na „Przystąpienie do Wspólnoty”)
 • Pobierz wytyczne (Ostateczna wersja) :
  Water-r-to-M Guidelines
  WaterRtoM wytyczne.pdf

Wytyczne przeznaczone są dla praktyków z sektora wodnego, będących w większości przedstawicielami administracji wodnej, pracownikami firm wodociągowych, dostawców technologii jak też naukowców, podmiotów finansujących badania i instytucje transferu wiedzy, które są zaangażowane w proces zarządzania sektorem wodnym.

 

Drupal theme by Kiwi Themes.