Rekultywacja jezior jako proces mający na celu poprawę stanu ekosystemów jeziornych - kryteria wyboru, metody rekultywacji, doświadczenia administracji samorządowej. 19-21 marca;

evelyne, pt., 2013-02-15 15:38
2013-02-15 14:35

Ze względu na rosnące zainteresowanie związane z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska,
w tym rekultywacji jezior jak również ze względu na obecność ponad 5 produktów prac badawczych (outputów), promowanych w ramach projektu Water Research to Market, Gdańska Fundacja Wody (GFW), jako centrum szkoleniowe, zdecydowała się zorganizować ogólnopolskie seminarium poświęcone tematyce rekultywacji zbiorników wód powierzchniowych. Korzystając z okazji jaką daje projekt Water RtoM, GFW zadecydowała się zaprosić autorów ponad 5 produktów z prac badawczych (o tematyce dotyczącej jezior, ich rekultywacji i monitoringu) aby podzielili się swoimi doświadczeniami z przedstawicielami organów samorządowych, administracji lokalnej i regionalnej, technologami oraz prywatnymi inwestorami, zachęcając im tym samym do wprowadzania działań będących propozycjami z realizacji projektów do praktyki. Czas trwania seminarium to 3 dni, a poza zaproszonymi autorami projektów odbędą się również wykłady prowadzone przez przedstawicieli administracyjnych, technologów i specjalistów z tej właśnie dziedziny.  Najczęściej omawiane kwestie dotyczyć będą zagadnień:
• czy stan czystości wód zbiornika pozwoli na wykorzystanie jego możliwości turystyczno-gospodarczych?
• jak przystąpić do organizacji procesu poprawy jakości wód?
• jakie metody stosowane są w procesach rekultywacji jezior?
• jakie prace przedprojektowe należy wykonać? 

Aby uzyskać więcej informacji na temat seminarium bądź na temat projektu Water Research to Market zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz do korzystania z narzędzia e-fair.
Zapraszamy również na stronę internetową Gdańskiej Fundacji Wody  i do udziału w wymienionym seminarium.
Więcej szczegółów na : www.gfw.pl
 

Event Date : 
19-21/03/2013
Miejsce zdarzenia :: 
Gdansk
Drupal theme by Kiwi Themes.